English (United States) Persian (Iran)
امروز: دوشنبه، 28 اسفند 1396 
English (United States) Persian (Iran)
اخبار حوزه مديريت اقتصادي

چاپ


جلسه هم انديشي مرکزارتباطات و روابط عمومي بانک شهر با اصحاب رسانه

حميدرضا عظيمي ضمن قدرداني ازتلاش اصحاب رسانه درپوشش اخباربانک شهر به تعامل في مابين اين دو تاکيد کرد و گفت : ازمشخصه هاي جوامع توسعه يافته پيشرفت و کارکرد استاندارد رسانه ها و تامل حداکثري رسانه ها با سازمان ها، ادارات و ارگان ها با آن هاست.

جلسه هم انديشي مرکزارتباطات و روابط عمومي بانک شهر با اصحاب رسانه اصحاب رسانه پل ارتباطي بين مردم و مسئولين هستند . رئيس مرکزارتباطات و روابط عمومي درنشست بااصحاب رسانه که با حضور دکترنصرتي (رئيس هيات عامل بانک شهر) ، سرکارخانم مهرابي (سرپرست محترم روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري قزوين) ، روزنامه ها ، خبرگزاري ها و هفته نامه هاي محلي قزوين برگزارشد، برلزوم تعامل بيشتر ميان بانک شهر و خبرنگاران تاکيد کردند و آنان را پل ارتباطي بين مردم و مسئولين دانستند. دراين نشست ، حميدرضا عظيمي ضمن قدرداني ازتلاش اصحاب رسانه درپوشش اخباربانک شهر به تعامل في مابين اين دو تاکيد کرد و گفت : ازمشخصه هاي جوامع توسعه يافته پيشرفت و کارکرد استاندارد رسانه ها و تامل حداکثري رسانه ها با سازمان ها، ادارات و ارگان ها با آن هاست. رئيس مرکزارتباطات و روابط عمومي بانک شهر با ذکراينکه يکي از هدف هاي اين بانک ، جلب رضايت هموطنان درارائه خدمات الکترونيکي است و شهرقزوين دراين بين توانسته بالاترين آماردراستفاده ازخدمات الکترونيکي را به خوداختصاص دهد . رئيس مرکزارتباطات و روابط عمومي بانک شهر، بابيان اينکه برنامه هاي ويژه اي راتدارک ديده است که با کمک اصحاب رسانه عملياتي خواهدشد. طي سه سال گذشته ، فعاليت درايام تعطيلات نوروزي و سايرتعطيلات به عنوان يک فاکتوررقابتي و موجب رضايت مشتريان مورد توجه قرارگرفته است . درادامه آقاي نوري سرپرست منطقه 7 باتاکيد بر بهره گيري ازظرفيت رسانه دربهترديده شدن فعاليت ها عنوان داشتند: اصحاب رسانه به عنان بازوان توانمند ، توجه مردم به اين امکانات و خدمات را جلب مي کنند . سعيد نوري درادامه افزود: درايام تعطيل ، بانک شهر به مردم عزيز خدمت ارائه مي کند و درايام تعطيل نيز اين خدمات رساني ادامه خواهدداشت . وي اضافه کرد: سامانه 8655 به صورت شبانه روزي آماده پذيرش انتقادات و پيشنهادات عزيزان است تا بتوان کاستي هاي موجود رارفع کند. مهندس محمودنصرتي (رئيس هيات عامل بانک شهرقزوين ) دراين نشست با بيان اينکه اين بانک درسال 88 باسرمايه 150 مياياردتوماني و درقالب موسسه مالي اعتباري شهرفعاليت خودرا آغازکرد که باافزايش سرمايه به مبلغ 200 ميليارد تومان به عنوان بانک خصوصي شهر ثبت شده است. سهامداران آن هم شهرداري هاي کلان شهرها به مقدار 70% و پذيره نويسي عام حدود 30% بوده است . شهرداري قزوين براي اولين بار سهم شهرداري اهوازرا خريد و با سهم 6.67% به عنوان سهامدار اين بانک قرارگرفت . ايشان عنوان کردند: سرمايه اين بانک درحال حاضر يک هزار و 600 ميليارد تومان است و سرمايه اسمي شهرداري قزوين 105 ميلياردتومان است و اين سرمايه بدون احتساب سودهاي تقسيم نشده سال 94، 95 و 96 است که درقالب سهام حدود 2 ميليارد و 200 ميليون تومان ارزش دارد . آقاي نصرتي درادامه عنوان داشتد : بانک شهر توانسته خدمات متعددي را به شهرداري قزوين ارائه نمايد، که عبارتند از : 1) تسهيلات : درگذشته ارتباط شهرداري ها و بانک ها کمتربوده و شهرداري قادربه گرفتن تسهيلات نبوده اند، ازطرفي شهرداري ها صورت هاي مالي شفاف نداشتند و نسبت بدهي به سرمايه حداکثر 2% بوده که الان اين نسبت بالاي 10% است و خبرخوبي براي گرفتن تسهيلات است . درواقع اين نسبت قسمتي ازبودجه شهرداري ها را تشکيل مي دهد که درقالب اخذتسهيلات ازبانک شهر تامين مي شود . 2) ضمانت : اين بانک دردهه 90 ضامن تامين مالي براي اتشاراوراق مشارکت براي شهرداري قزوين بوده است و لذا شهرداري قزوين توانست اوراق مشارکتي به ارزش 100 ميليارد تومان را منتشرسازد و اين امر ازجمله مهم ترين اقدامات بانک شهر براي شهرداري قزوين است . 3) خدمات شرکت هاي تابعه بانک شهر: بانک شهرداراي شرکت هاي متعددي است که خدمات متنوعي را به شهرداري ها ارائه مي دهد اين خدمات درجهت اجراي پروژه ، تامين مالي ، ضمانت و غيره بوده است . به طورنمونه : پروژه حکم آباد که درسال 90 استارت آن خورد و درسال 96 دوباره ازسرگرفته شده است ، طي قرارداد با شرکت شهرآتيه بانک شهر به انجام رسيده است . 4) ارباب رجوعان شهرداري و ارائه تسهيلات توسط بانک شهر : با توجه به اينکه نقطه قوت بانک شهر ارائه خدمات نوين به ارباب رجوعان است ، درارتباط با شهرداري و موديان نيزاين موضوع مصداق دارد. درهمين راستا، بانک شهراقدام به اعطاي تسهيلات بانکي درقالب عمليات بانکي به موديان شهرداري قزوين کرده است . اين تسهلات بابت صدور پروانه هاي ساختماني جرائم کميسيون ماده 100 و سايرعوارضات مربوط به افرادي است که به شهرداري قزوين بدهکارهستند. اين تسهيلات با نرخ 12% و 14% به صورت وام و درقالب قرارداد جعاله پرداخت خواهدشد. 5) مسئوليت هاي اجتماعي : بانک شهر براي مباحث گردشگري خصوصا سفرهاي زيارتي خدمات ويژه اي را ترتيب داده است . مثلا براي سفر به کربلا هم درمرز و هم در داخل مراکز تامين اعتبارات را ه اندازي کرده و حتي درزلزله کرمانشاه خدماتي را به زلزله زدگان ارائه کرده است . پس ازصحبت هاي آقاي نصرتي، سوالات و مسائل مدنظرتوسط نماينده رسانه هاي مختلف مطرح و نيز توسط مديران جواب داده شد.

  •  
     
صفحه اصلي  |  معرفي حوزه مديريت اقتصادي  |  درباره کارگروه  |  مقالات  |  پيوند ها  |  خدمات کارگروه  |  گالري تصاوير  |  عضويت  |  پيشنهادات  |